แนะนำการเลือกใช้หินเจียร

การเลือกใช้เบอร์หินเจียรให้เหมาะสมกับงาน 
ใช้เบอร์หยาบ สำหรับ :
• วัสดุอ่อน เป็นเส้น เช่น เหล็กชุบ, ทองเหลือง หรืออลูมิเนียม
• การขัดหยาบ
• งานที่ไม่ต้องการความละเอียด
• ชิ้นงานใหญ่
ใช้เบอร์ละเอียด สำหรับ :
• วัสดุแข็ง เช่น เหล็กกล้า, ซีเมนต์, คาร์ไบด์ กระจก เป็นต้น
• การขัดละเอียด
• ชิ้นงานเล็ก
• ชิ้นงานที่ขัดเข้ามุม

การเลือกใช้ เกรดของหินเจียร เกรดหินนิ่ม หรือเกรดหินแข็ง  

ใช้เกรดนิ่มสำหรับ :
• วัสดุแข็ง เช่น เหล็กกล้า และ คาร์ไบด์
• งานชิ้นใหญ่
• งานที่ต้องการขัดออกอย่างรวดเร็ว
ใช้เกรดแข็ง สำหรับ :
• วัสดุที่อ่อนกว่า
• งานชิ้นเล็กกว่า
• เมื่อต้องการยืดอายุการใช้งานหินเจียร
• เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่มีแรงม้าสูง โดยทั่วไปแล้วการขัดเปียกโดยใช้ Vitrified Wheels สามารถใช้เกรดแข็งได้โดยไม่ทำให้งานเสีย


ความรวดเร็วสำหรับงานขัดที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน
ความเร็วที่มีประสทิ ธิภาพสำหรับงานขัดโดยสว่ นใหญ่ล้วนมักจะแตกต่างกัน อัตราเร่งสูงสุดที่กำกับไว้บนหินเจียรเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ ไม่ควรใช้ความเร็วสูงกว่าอัตราที่ระบุไว้บนหินเจีย


Visitors: 84,170