ตะไบเพชรรุ่น CF-400

ตะไบเพชรรุ่น CF-400

Diamond Hand Taper Files 12pcs./set

ตะไบเพชรแบบเตเปอร์ Best Diamond

3,700 บาท/ชุด (400 บาท/ชิ้น)

ตะไบเพชรCF-400

Visitors: 84,174